+420 296 333 337
+420 296 333 337

Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Domů > Souhlas se zpracováním osobních údajů pro marketingové účely

Tímto dávám souhlas správci CMC – Centre Medical Care, s.r.o.Klimentská 1746/52, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO: 248 28 173, ke zpracování, tj. k získávání, uchovávání, přepracování nebo změně, poskytování, likvidaci apod. mých osobních údajů v rozsahu titul, jméno, příjmení, adresa, tel. kontakt, e-mail,za účelem zasílání informací o novinkách, akcích, soutěžích, produktech, analýzách spokojenosti klientů apod. e-mailem, telefonicky, poštou, a to po dobu potřebnou k dosažení tohoto účelu. Dále prohlašuji, že jsem byl při podpisu smlouvy informován/a o zpracování mých osobních údajů za tímto účelem a o mých právech.

Dotčená osoba může tento souhlas kdykoliv odvolat e-mailem na adrese: backoffice@24doctor.cz, nebo telefonicky na čísle: 296 333 337.